پیش خرید خانه

اهداف و انتظارات ما در این درس

پیش نیاز مطالعه این درس:

بخش اول: باورهای مهم در خانه دار شدن

در درس قبلی، با اولین روش خرید خانه آشنا شدیم. در این درس، با پیش خرید خانه که یکی دیگر از روش های متداول خرید خانه است؛ آشنا می شویم. پیش خرید خانه یعنی چندین نفر با یک سازنده جهت ساخته شدن ساختمان مشارکت کنند. معمولا در این حالت، سازنده  و یا مالک به جهت نیاز مالی برای ادامه ساخت به پول نیاز دارند و به همین علت چند واحد آن را پیش فروش می کنند تا از این راه، هزینه لازم جهت ادامه ساخت را تامین کنند.

مزایای پیش خرید خانه

دیگر نیاز نیست پول مسکن را یک جا پرداخت کنید. با توجه به میزان ساخت ساختمان، شما به عنوان پیش خرید، مبلغی را پرداخت می کنید. سپس در انتهای کامل شدن ساختمان، خانه به شما تحویل داده می‌شود. در هنگام پیش خرید خانه، پیشرفت ساخت ساختمان و یا مجتمع در هر مرحله ای می تواند باشد. در هر قسمتی از ساخت، قیمت آن متغیر خواهد بود. در اوایل کار، قیمت ارزان تر است و هر چه ساختمان کامل تر باشد مبلغ پیش خرید خانه بیشتر خواهد شد.

 

 

برای پیش خرید چند درصد هزینه را باید پرداخت کنیم؟

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

بعد از مطالعه این درس انتظار می رود که:

1- از شرایط پیش خرید خانه آگاهی پیدا کنید.

2- چند آگهی پیش خرید خانه را بیابید و شرایط آن را بررسی کنید.

دیدگاه شما چیست؟